Eredményt hirdettünk a Városháza Park tervpályázaton

A tervezett ütemezésnek megfelelően, április 29-én, ünnepélyes keretek között került sor a Városháza Park tervpályázat eredményhirdetésére. A Városháza udvarán tartott eseményen Karácsony Gergely főpolgármester, Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettes, a tervpályázat bírálóbizottságának elnöke, valamint Erő Zoltán főépítész és Bardóczi Sándor főtájépítész mutatta be a tervpályázat eredményeit és adta át az díjakat. Első helyezett a Lépték-Terv Tájépítész Iroda pályaműve lett, így hamarosan az ő tervük alapján készülhet el Budapest új, nyitott, zöld főtere.

A Fővárosi Önkormányzat évtizedes adóssága, és egyben a Főváros vezetésének egyik legfontosabb választási ígérete, hogy a Városháza előtti elzárt, jelenleg parkolóként használt területen Budapest új, zöld főterét alakítsa ki. Visszaadjuk a budapestieknek a Városháza előtt most parkolóként elkerített területet, amely Budapest ideális főtere lehetne. A téren parkosított agórát alakítunk ki, amely az aktív közéleti részvétel, a nyílt társadalmi vita helyszíne lesz – szerepelt a Budapest Mindenkié programban.

Budapest 2019-ben megválasztott vezetése először átfogó stratégiát készített a Városháza tömb középtávú fejlesztésére, hogy összehangolja a Városháza épületét és környezetét érintő különböző projektelemeket, így a Városháza homlokzatának felújítását, a Városháza földszinti helységeinek megnyitását, a Budapest Galéria új kiállítóterének kialakítását és az egykori Merlin Színház épületének felújítását.

Ezt követően a Fővárosi Önkormányzat 2021. őszén, tekintettel a feladat jelentőségére és komplexitására, térépítészeti tervpályázatot hirdetett a Városháza Park megtervezésére. Az új Városháza Park kapcsán a Főváros három célt határozott meg:

1. A Városháza Park legyen Budapest zöld főtere, ennek érdekében Budapest szívében 8.000 m2 új zöldfelület hozunk létre, hogy cselekedjünk a klímaváltozás ellen. A parkot fásítjuk, hogy kellemes hangulatú helyet alakítsunk ki és enyhítsük a nyári kánikulák hatásait, a csapadékvizet pedig helyben hasznosítjuk a környezettudatosság jegyében.

2. A “Nyitott Városháza” megvalósításával közelebb hozzuk az emberekhez Városháza napi működését, Budapest új főterét a demokrácia és a társadalmi viták helyszínévé tesszük. Helyet adunk megemlékezéseknek, társadalmi és politikai rendezvényeknek, a Városháza földszinti helyiségeit pedig megnyitjuk kulturális, közösségi és ügyfélforgalmi célokra.

3. Az új park legyen a budapestiek találkozóhelye, ennek érdekében helyet adunk az alkalmi rendezvényeknek, hogy a Városháza Park a kultúra és a találkozások helyszíne legyen. A Budapest Galéria, a Merlin felújított épülete és a Városháza megnyitott földszinti tereinek együttesével új kulturális teret hozunk létre a város szívében.

A tervpályázat iránt nagy érdeklődés mutatkozott: összesen 19 pályamű érkezett, melyeket a tájépítész, építész és városépítész szakma elismert szakembereiből álló bírálóbizottság értékelt, és választotta ki a díjazott terveket.

A bizottság összetétele során a szakmai szempontok érvényesültek, ennek köszönhetően a főváros szakemberein kívül három szakmai szervezet, a Magyar Építész Kamara, a Budapesti Építészkamara és a Magyar Építőművészek Szövetsége is képviseltette magát. Azt, hogy politikai oldalaktól függetlenül valójában közösek a célok, mi sem bizonyítja egyértelműbben, mint hogy az V. kerület, Belváros-Lipótváros Önkormányzata, valamint a Miniszterelnökség is delegált szakértőt. A zsűri munkájában a Fővárosi Civil Munkacsoport képviselője is részt vett, melyet a hazai tervpályázatok között egyedülálló módon, pályázat útján választottunk ki.

A tervpályázat bírálóbizottsága az összes beérkezett pályaművet részletesen értékelte, majd konszenzussal döntött a díjazott és megvételben részesült pályaművek sorrendjéről.

Bemutatjuk az eredményeket

Első helyezett a Lépték-Terv Tájépítész Iroda pályaműve lett, melyet külön cikkben mutatunk be részletesen. Ez a pályamű minden tekintetben alkalmas arra, hogy betöltse azt a szerepet, amit Budapest új főterének tudnia kell: ikonikus, szinte az űrből is felismerhető terv, amely a zöldfelületet állítja a tér középpontjába, és amelynek szimbolikája megegyezik a demokráciáról alkotott felfogásunkkal. Szervesen kapcsolódik a szomszédos terekhez, megőrzi a meglévő fákat, emellett tartalmazza a szivacsváros koncepció követelményeit a csapadékvizek felhasználásáról is – méltatta a pályaművet Kerpel-Fronius Gábor. A győztes iroda 4 millió forintos díjat, valamint a Park továbbtervezésének lehetőségét nyerte el a tervpályázaton.

II. díjban részesült 3 millió forint összegben a CAN Architects Studio és az Újirány Tájépítész Kft. közös pályaműve. Tiszta, egyszerű, következetes struktúra, amely ökologikus választ keres a klasszikus városháza tér kialakítására, ahol egy a városháza tengelyére rávezető interaktív, rugalmasan használható főteret alakít ki, amelyet két intenzív, biodiverz zöldfelület keretez.

Megosztott III. Díjban részesült 1,5 millió forint összegben a Lima Design pályaműve, amely egymásra felfűzött kisebb teresedésekkel, változatos növényalkalmazással, látványos részletekkel és tereplejtésekkel egy szinte önálló parkot alakít ki a város szívében.

Megosztott III. díjban részesült 1,5 millió forint összegben a Mókembé + Open Space Kft. pályaműve, melyben a teret a városfal két oldalán, a történelmi fejlődésre reflektálva két markánsan kontrasztos részre osztották a tervezők: egy sűrű vegetációjú, szűrőként működő oázisra és a város társadalmi életének új pódiumaként konstruált fórumra.

Megvételt nyert 1 millió forint összegben a 12. számú pályamű (tervezők: Csépke Tamás, Skrabák Zoltán), amely a Merlin vonalában hoz létre egy attraktív, kortárs közteret, a fő megközelítési útvonalakat egy átlós rendszerre szervezi rá.

Megvételt nyert 1 millió forint összegben a KIMA Studio és a BKM FŐKERT Divízió közös pályaműve, amenlyek alapvető célja a terület szerves bekapcsolása a közvetlen környezetébe, a tér átjárhatóságának megteremtése, szimbolizálva a modern városvezetési eszméket: a nyitottságot, az átjárhatóságot, a nagyvonalúságot és a környezettudatosságot.

A díjazott pályaműveket ebben a cikkben mutatjuk be részletesen, a díjazásban nem részesült pályaművek pedig ebben az összeállításban ismerhetőek meg.

A munka folytatódik

A tervpályázaton nyertes pályázóval a Fővárosi Önkormányzat hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást fog lefolytatni az engedélyezési és kivitelezési tervek elkészítésére vonatkozóan. A tervek elkészítését és az engedélyek megszerzését követően kerül sor a Városháza Park megvalósítására. A terveink szerint az új Városháza Parkot 2024-ben vehetik birtokba a Budapestiek, addigra elkészül a Városháza Károly körúti homlokzatának felújítása, megújul a Merlin épülete, valamint megnyílik a Budapest Galéria új kiállítótere a Városháza épületében.

Már nagyon várjuk, hogy lássuk a fűben ülő, vagy a Városháza árkádjai között sétáló embereket, és a rendszeres közösségi rendezvényeket – tette hozzá az eredményhirdetésen a Főpolgármester.

A tervályázati eljárásról dióhéjban

  • A tervpályázati felhívás 2021. november 26-án jelent meg a TED-en (az Európai Unió Hivatalos Lapjában), valamint tájékoztatásul a Közbeszerzési Értesítő 2021/230. számában. A tervpályázati dokumentáció az e-TervPÁLYA rendszerből volt letölthető.
  • Budapest Főváros Önkormányzata 2021. december 9-én a Városháza Park területén helyszíni bejárást tartott a tervpályázatban történő részvétel iránt érdeklődők számára, továbbá kérdések benyújtását tette lehetővé 2021. december 31-ig. A kérdéseket Ajánlatkérő 2022. január 14-ig megválaszolta és azokat közzétette.
  • A pályaművek benyújtási határideje 2022. március 21. 16 óra volt, másnap a Bírálóbizottság elvégezte a határidőben beérkezett 19 pályamű bontását, ezt követően kettő folytatólagos ülésen elvégezte a pályaművek értékelését, a pályaművek rangsorolását, valamint a díjakról és a pályaművek megvételéről javaslatot fogalmazott meg Ajánlatkérő számára.
  • A díjazásra vagy megvételre alkalmasnak nyilvánított pályaműveket a Bírálóbizottság a zárójelentés elkészítését megelőzően a Miniszterelnökség rendelkezésére bocsátotta.
  • A Miniszterelnökséget vezető miniszter az előzetes településképi hozzájárulást 2022. április 22-én megadta.
  • A Bírálóbizottság a zárójelentést 2022. április 25-én fogadta el, a Fővárosi Közgyűlés Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottsága a zárójelentést 2022. április 27-i ülésén fogadta el. Ajánlatkérő a kizáró okok vizsgálatát elvégezte és az eredményhirdetést a Tervpályázati dokumentáció szerinti határidőben megtartotta.
  • A tervpályázati eljárás lefolytatása jogszerű volt, az eljárás megfelelt a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X.28.) Korm. rendelet szabályainak.

Letölthető dokumentum: Zárójelentés (PDF)